Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


23,00 °C teplota okruhu 42,90 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 22.3.2019 18:06:35     10,20 °C Venkovní teplota 33,80 °C   27,70 °C   19,50 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 16,70 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 17,10 °C 23,00 °C 20,40 °C 24,10 °C 59,90 °C 36,70 °C 10,60 °C 34,50 °C 20,50 °C 35,70 °C Komfort Útlum Komfort Útlum Komfort 16 4 23 10 16 Výměník vstupní kontrola 16,7 °C