Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


58,40 °C teplota okruhu 33,70 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 18.11.2018 0:16:20     0,10 °C Venkovní teplota 58,20 °C   22,20 °C   44,00 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 15,80 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 13,70 °C 21,00 °C 6,20 °C 14,90 °C 73,20 °C 34,40 °C 18,50 °C 60,40 °C 18,50 °C 28,90 °C Útlum Útlum Komfort Útlum Útlum 10 4 22 4 8 Výměník vstupní kontrola 17,9 °C