Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


Spojení přerušeno od 26.5.2019 9:07:57 ! 19,80 °C teplota okruhu 20,20 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 26.5.2019 8:15:54     16,20 °C Venkovní teplota 20,20 °C   20,70 °C   19,40 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 19,20 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 23,00 °C 22,10 °C 21,20 °C 20,30 °C 36,60 °C 9,60 °C 4,30 °C 29,50 °C 8,60 °C 8,60 °C Útlum Útlum Komfort Útlum Útlum 10 4 24 10 10 Výměník vstupní kontrola 19,6 °C