Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


21,00 °C teplota okruhu 18,90 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 17.10.2000 21:47:17     11,80 °C Venkovní teplota 20,40 °C   21,20 °C   19,70 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 17,20 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 20,00 °C 21,70 °C 21,20 °C 20,50 °C 18,70 °C 19,20 °C 9,10 °C 18,20 °C 18,20 °C 18,20 °C Útlum Útlum Útlum Útlum Útlum 10 4 10 10 10 Výměník vstupní kontrola 18,6 °C