Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


52,60 °C teplota okruhu 31,20 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 18.1.2019 16:04:41     -2,30 °C Venkovní teplota 45,10 °C   19,40 °C   38,20 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 8,30 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 8,40 °C 20,20 °C 12,30 °C 19,90 °C 78,80 °C 37,10 °C 20,00 °C 58,60 °C 36,10 °C 31,30 °C Útlum Útlum Komfort Útlum Útlum 10 4 21 10 8 Výměník vstupní kontrola 13,4 °C