Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


15,60 °C teplota okruhu 15,20 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 01.06.2020 17:13:35     16,60 °C Venkovní teplota 16,20 °C   16,30 °C   15,40 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 19,60 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 20,60 °C 16,30 °C 11,90 °C 14,00 °C 14,80 °C 15,70 °C 3,90 °C 14,70 °C 3,90 °C 18,50 °C Útlum Útlum Komfort Útlum Útlum 13 4 13 4 12 Výměník vstupní kontrola 17,5 °C