Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


33,40 °C teplota okruhu 44,10 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 18.1.2019 17:19:40     -2,00 °C Venkovní teplota 59,60 °C   20,50 °C   37,70 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 8,30 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 7,70 °C 20,00 °C 11,70 °C 21,00 °C 68,10 °C 36,80 °C 19,80 °C 58,00 °C 35,80 °C 31,00 °C Útlum Útlum Komfort Útlum Útlum 10 4 21 10 8 Výměník vstupní kontrola 13,8 °C