Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


53,40 °C teplota okruhu 33,60 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 18.11.2018 1:29:47     0,10 °C Venkovní teplota 41,70 °C   22,60 °C   39,80 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 15,80 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 12,90 °C 20,90 °C 6,00 °C 14,90 °C 59,00 °C 34,30 °C 18,40 °C 35,80 °C 18,40 °C 28,80 °C Útlum Útlum Útlum Útlum Útlum 10 4 11 4 8 Výměník vstupní kontrola 17,8 °C