Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


Spojení přerušeno od 09.07.2020 10:22:58 ! 17,70 °C teplota okruhu 18,10 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 0:00:00     17,90 °C Venkovní teplota 17,50 °C   18,90 °C   18,20 °C           teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka 22,40 °C finanční šatny plasty Obj 2EU jižní strana Obj 4 kanceláře plasty Obj 2 EU severní strana plasty1 plasty 2 sahara 25,90 °C 18,50 °C 15,30 °C 16,30 °C 16,80 °C 13,90 °C 2,40 °C 12,90 °C 2,40 °C 15,30 °C Útlum Útlum Komfort Útlum Útlum 13 4 13 4 12 Výměník vstupní kontrola 20,6 °C