Systém měření Plastkov Hlinsko

Skip Navigation Links


27,8 °C teplota okruhu 28,6 °C teplota prostorová Čas regulátoru: 18.11.2018 0:38:45     0,8 °C Venkovní teplota 44,3 °C   0,0 °C                   teplota žádaná nastavený provoz nastavená křivka    1.patro VS č.4     objekt 22    10,7 °C 0,0 °C 59,8 °C   10,2 °C 44,0 °C 10,2 °C 10,2 °C   Komfort Útlum Útlum Útlum   1 12 1 1 Kotelna PK4   60,8 °C       10,7 °C   energetika přízemí 2.patro 229,8 kPa